Вісник ДНУ. Серія: Соціальні комунікації

Периодичность: 1 раз на рік

ISSN: 2313-8610

Головний редактор: Демченко Володимир Дмитрович, д-р філол. наук, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара

Заступник головного редактора: Бутиріна Марія Валеріївна, д-р наук із соціальних комунікацій, професор Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.

Відповідальний секретар: Гудошник Оксана Василівна канд. філол. наук, доцент Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара.


Наукове видання ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Серія: СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко (головний редактор),

д-р наук із соціальних комунікацій, проф. М. В. Бутиріна (заступник головного редактора),

д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко,

д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна,

д-р істор. наук, проф. І. В. Крупський (Львівський національний університет ім. І. Франка),

д-р філол. наук, проф. Н. М. Поплавська (Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка),

д-р філол. наук, проф. Ю. Е. Фінклер (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука),

д-р наук із соціальних комунікацій Джованні Лунгі [університет м. Удіне (Італія)],

д-р філол. наук, професор Ногуера Адріана [університет Альгарве м. Фару (Португалія)],

д-р наук із гуманітарних дисциплін Марті Піркко [університет м. Турку (Фінляндія)],

канд. філол. наук, доцент О. В. Гудошник (відп. секретар).Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.


49010 м. Дніпропетровськ, пров. Науковий 13, корп. 9, кімн. 501

деканат: +38 (056) 373-12-41

e-mail: fszmk.dnu@gmail.com


Дніпровський національний університет імені О. Гончара


Open Science in Ukraine
- розробка сайтів для наукових журналів України.