Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Соціальні комунікації


Зображення домашньої сторінки журналу

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

 

В. Д. Демченко (головний редактор), д-р філол. наук, професор;

М. В. Бутиріна (заступник головного редактора), д-р наук із соціальних комунікацій, професор; 

Н. В. Підмогильна (заступник головного редактора), д-р філол. наук, професор;

С. В. Демченко, д-р наук із соціальних комунікацій, професор;

І. В. Крупський, д-р істор. наук, професор (Львівський національний університет ім. І. Франка);

Н. М. Поплавська, д-р філол. наук, професор (Тернопільський національний педагогічний університеті ім. В. Гнатюка);

Ю. Е. Фінклер, д-р філол. наук, професор (Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. Степана Дем’янчука);

Джованні Лунгі д-р наук із соціальних комунікацій [університет м. Удіне (Італія)];

Адріана Ногуера д-р філол. наук, професор  [університет Альгарве м. Фару (Португалія)];

Марті Піркко д-р наук із гуманітарних  дисциплін [університет м. Турку (Фінляндія)],

О. В. Гудошник (відп. секретар) канд. філол. наук, доцент.


ІНДЕКСАЦІЯ ЖУРНАЛУ:Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.