Вісник ДНУ. Серія: Соціальні комунікації

Периодичность: 1 раза на рік

ISSN: 2313-8610

Відповідальний редактор: проф. В. Д. Демченко,

Відповідальний секретар: доц. О. В. Гудошник.

Зображення домашньої сторінки журналу

Редакційна колегія:

д-р філол. наук, проф. В. Д. Демченко (відп. редактор),

д-р наук із соціальних комунікацій, проф. М. В. Бутиріна,

д-р наук із соціальних комунікацій, проф. С. В. Демченко,

д-р філол. наук, проф. Н. В. Підмогильна,

д-р іст. наук, проф. І. В. Крупський,

д-р філол. наук, проф. Н. В. Яблоновська (Таврійський національний університет),

д-р філол. наук, проф. Ю. Е. Фінклер (Український католицький університет),

д-р наук із соціальних комунікацій Джованні Лунгі (Італія),

д-р наук із гуманітарних дисциплін Марті Піркко (Фінляндія),

канд. філол. наук, доцент О. В. Гудошник (відп.секретар).
49010 м. Дніпропетровськ, пров. Науковий 13, корп. 9, кімн. 501

деканат: +38 (056) 373-12-41

e-mail: fszmk2005@ukr.net

http://vk.com/fczmk

Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Open Science in Ukraine - розробка сайтів для наукових журналів України.